Pushberichten & onbeschikbaarheid

Lees alle updates van de afgelopen periode hieronder.

Geplaatst op: May 3, 2016

Onbeschikbaarheid

Vanaf nu is het mogelijk om onbeschikbaarheid op te geven. Hierdoor is direct te zien welke medewerkers de voorkeur hebben om niet ingeroosterd te worden.
De beschikbaarheid en afwezigheid kan nu herhaald worden, waardoor het mogelijk is om een vaste on-/beschikbaarheid op te geven.

partday-unavailible

Ook hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een reden van afwezigheid op te geven. Dit is optioneel, maar geeft duidelijkheid waarom een medewerker graag wil werken of juist niet beschikbaar is.

fullday-unavailible

Update iPhone en Android app

We hebben afgelopen periode de mobiele app geüpdatet.
Hieronder een overzicht van alle updates:

Pusberichten

Personeelsplanning pushbericht

Er worden nu pushberichten verstuurd bij de volgende acties:

Nieuwsbericht plaatsen: Medewerkers worden direct op de hoogte gebracht.
Ruilverzoek: Wanneer een medewerker een ruilverzoek naar collega’s verstuurd, dan worden zij direct op de hoogte gebracht.
Open diensten: Bij het uitnodigen van medewerkers voor een open dienst wordt een pushbericht verstuurd, waardoor medewerkers direct op de hoogte zijn met dat er een dienst beschikbaar is. Dit is erg handig wanneer een op kort termijn een medewerker nodig is, in geval van bijvoorbeeld ziekte of zonnig weer.

Ruilverzoek versturen

Dienst ruilen met mobiele app
Het is nu mogelijk om een ruilverzoek te versturen vanuit de mobiele app. Dit kan door op een eigen dienst te klikken en vervolgens op “Ruilverzoek aanvragen” te klikken.

On-/beschikbaarheid opgeven
Er kan nu voor een langere tijd on-/beschikbaarheid op gegeven worden. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven dat dit iedere week moet terugkeren of om de x weken.

Overige updates:
– Rechten worden automatisch bijgewerkt wanneer deze worden aangepast in de applicatie.
– Bij in- en uitklokken is informatie op te geven zoals gewerkte dienst/team/kilometers en maaltijden.