Uw personeelsadministratie op één centrale plek.

Beheer online de afwezigheid, plus- en minuren en documenten van uw medewerkers.

Beheer uw personeel gegevens online.

Beheer arbeidscontracten, vakantie-uren, plus en minuren van uw medewerkers op een centrale plek. Wijzigingen van arbeidscontracten zijn direct te verwerken, de overzichten van de vakantietegoeden zijn eenvoudig bij te houden en overwerk kan snel berekend worden. Al deze gegevens kunnen zo nodig gecorrigeerd worden.

Medewerkers overzicht

Personeelslijst

Alle actie medewerkers zijn in de personeelslijst opgenomen met hun naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Alle gegevens zijn zo snel beschikbaar.

Contractbeheer

Online contracten van medewerkers beheren. Stel in hoe de vakantie uren opgebouwd moeten worden, en hoe het salaris uitbetaald moet worden. Verwerk wijzigingen van bijv. adres, arbeidsuren en bankrekening direct.

Bestand beheer

Koppel documenten aan de medewerkers zoals identiteitskaart of verslag van een beoordelinggesprek. Het is mogelijk om een verloop datum in te stellen voor de geuploade documenten.

Plus- minuren

Bekijk per medewerker het plus-minurenoverzicht. In dit overzicht worden alle plus- en minuren per week zichtbaar. De plus- en minuren kunnen met de rapportagetool op dagniveau bekeken worden. Het aanbrengen van correcties is ook mogelijk. Handig wanneer gestart wordt met het gebruik van het PersoneelsSysteem of wanneer gekozen wordt om overuren uit te betalen.

Overuren worden automatisch berekend

Probeer PersoneelsSysteem de eerste 30 dagen gratis.Direct aanmelden