We hebben onze naam aangepast naar ShiftBase! Lees meer...

Hoe is de structuur van de afdelingen en vestigingen?

De vestigingen binnen het PersoneelsSysteem zijn een groepering voor afdelingen. Schematisch ziet de structuur er als volgt uit:

Vestigingen en afdelingen structuur

De voordelen voor het gebruik van afdelingen zijn:

– Nieuwsberichten kunnen per afdeling worden geplaatst
– Het rooster kan per afdeling gemaakt worden
– Uren kunnen per afdeling geregistreerd worden
– Rapportage kan per vestiging/afdeling gedaan worden
– Personeelslijst word per afdeling getoond
– Afwezigheid word per afdeling aangevraagd
– Medewerkers uitwisselen tussen verschillende afdelingen

Aan de hand van deze structuur kunt u het PersoneelsSysteem volledig naar eigen wens inrichten. Hieronder een voorbeeld voor de inrichting van een winkel keten:

Vestigingen en afdelingen structuur

Hieronder een voorbeeld voor een hotel keten:

Vestigingen en afdelingen structuur