Online verlofregistratie software.

Laat medewerkers online hun verlofaanvraag doen.

Verlofdagen overzicht.

In het verlofdagen overzicht staat het actuele vakantie-uren saldo, hoeveel er gepland staat om op te nemen, en hoeveel vakantie-uren er over zijn nadat alle vakanties zijn geweest. Daarnaast is in het overzicht te zien in welke periodes er vakantie is opgenomen en welke mutaties er zijn geweest met betrekking tot de vakantie-uren.

Vakantie uren opbouw.

Vakantie-uren worden automatisch opgebouwd op basis van de contracturen of gewerkte uren. Indien u liever zelf de vakantie-uren toevoegt, dan is dit ook mogelijk. Vakantie-uren zijn op ieder moment toe te voegen aan het vakantie-uren saldo van een medewerker. Op de vakantie-uren kunnen correcties worden uitgevoerd. Doormiddel van een correctie kan ook het start saldo van een medewerker worden ingevuld, bij het in gebruik nemen van PersoneelsSysteem.

Afwezigheid registratie

Verlofregistratie.

Binnen PersoneelsSysteem is het mogelijk om medewerkers zelf hun verlofaanvraag te laten doen. De leidinggevende wordt hiervan op de hoogte gesteld en beoordeeld vervolgens de verlofaanvraag. Nadat de status van de aanvraag is gewijzigd wordt de medewerker hiervan op de hoogte gesteld en worden de vakantie-uren automatisch bijgewerkt. Vervolgens is de aanvraag direct zichtbaar in het werkrooster zodat er tijdens het plannen rekening gehouden kan worden met de afwezigheid van de medewerker.

Afwezigheid types.

Binnen PersoneelsSysteem zitten verschillende afwezigheid types. Het gaat hier om de types: ziekte, vakantie, nationale feestdag, zwangerschap en we hebben een categorie voor de overige afwezigheden. Iedere afwezigheid heeft zijn eigen kleur in het rooster, zodat de verschillende afwezigheid types snel van elkaar te onderscheiden zijn.

Afwezigheid opties

Verlof rapportage.

Zowel de opgebouwde vakantie-uren als de verlofregistratie zijn terug te vinden in de rapportage. Er is een aparte rapportage om alle afwezigheden te bekijken. Er kan hier gefilterd worden per type, zodat er een overzicht uitgedraaid kan worden van bijvoorbeeld alle ziekmeldingen of vakantie's. Het dagoverzicht is de rapportage die gebruikt wordt voor de verloning van de medewerkers. Hierin staat precies hoeveel vakantie-uren er zijn opgebouwd en wanneer een medewerker afwezig is geweest. Deze gegevens zijn te exporteren naar excel of csv formaat zodat het geïmporteerd kan worden in een boekhoudpakket.

Afwezigheden rapportage

Gebruik PersoneelsSysteem de eerste 30 dagen gratisDirect aanmelden